I. КАНДИДАТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС Снежина Христова Христова Димчо Стефанов Кьосев Николай Димов Димитров Ирена Симеонова Русчева – Антонова Николинка Борисова Бобчева – Георгиева


II. КАНДИДАТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ Николай Димов Димитров Марин Драганов Маринов Снежина Христова Христова Драгомир Валентинов Чернев Валери Тодоров Великов Николай Георгиев Николов Димчо Стефанов Кьосев Елка Стефанова Горанова Стоян Михайлов Николов Стояна Йорданова Енева – Дойчева Веселин Иванов Василев Анелия Стефанова Кастанини Иван Стефанов Антонов Веселка Григорова Димитрова I


II. КАНДИДАТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДС Димчо Стефанов Кьосев Валери Янков Карапанайотов Златко Стефанов Куртев Стоян Михайлов Николов Ивелин Симеонов Иванов Даниела Стоянова Иванова


IV. КАНДИДАТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДС Стоян Михайлов Николов Николай Георгиев Николов Николинка Борисова Бобчева – Георгиева Златко Стефанов Куртев Ирена Симеонова Русчева – Антонова Иван Стефанов Антонов Йорданка Иванова Славова – Стоянова Веселин Иванов Василев Елка Стефанова Горанова Николинка Борисова Бобчева – Георгиева Михаил Дучев Добрев Гинка Димитрова Ковачева Гюнер Нихат Ахмед Димчо Стефанов Кьосев


V. КАНДИДАТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КС Атанас Георгиев Желев Михаил Дучев Добрев Златко Стефанов Куртев Розалина Маринова Маринова - Скорчелиева Иван Стефанов Антонов Елка Стефанова Горанова Стоян Михайлов Николов Ели Илиа Келесис - Тодорова Адриан Симеонов Бурмов Йорданка Иванова Славова – Стоянова Николинка Борисова Бобчева – Георгиева Димитър Генов Петров Николай Георгиев Николов Стояна Йорданова Енева – Дойчева Иван Димитров Иванов Дарина Иванова Николова