I. КАНДИДАТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС
Снежина Христова Христова
Димчо Стефанов Кьосев
Николай Димов Димитров
Ирена Симеонова Русчева – АнтоноваII. КАНДИДАТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Николай Димов Димитров
Марин Драганов Маринов
Снежина Христова Христова
Драгомир Валентинов Чернев
Валери Тодоров Великов
Димчо Стефанов Кьосев
Елка Стефанова Горанова
Стоян Михайлов Николов
Стояна Йорданова Енева – Дойчева
Веселин Иванов Василев
Анелия Стефанова Кастанини
Иван Стефанов Антонов
Веселка Григорова ДимитроваIII. КАНДИДАТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДС
Димчо Стефанов Кьосев
Валери Янков Карапанайотов
Златко Стефанов Куртев
Стоян Михайлов Николов
Даниела Стоянова ИвановаIV. КАНДИДАТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДС
Стоян Михайлов Николов
Златко Стефанов Куртев
Иван Стефанов Антонов
Йорданка Иванова Славова – Стоянова
Веселин Иванов Василев
Елка Стефанова Горанова
Михаил Дучев Добрев
Гинка Димитрова Ковачева
Гюнер Нихат Ахмед
Димчо Стефанов КьосевV. КАНДИДАТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КС
Атанас Георгиев Желев
Михаил Дучев Добрев
Златко Стефанов Куртев
Розалина Маринова Маринова - Скорчелиева
Иван Стефанов Антонов
Елка Стефанова Горанова
Стоян Михайлов Николов
Йорданка Иванова Славова – Стоянова
Стояна Йорданова Енева – Дойчева
Дарина Иванова Николова