Членове

адв. ВАЛЕРИ ЯНКОВ КАРАПАНАЙОТОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
Адвокатска колегия - Силистра
гр.Силистра, ул. ”Симеон Велики” N:46
моб.: 0888 497 082


адв. ЗЛАТКО СТЕФАНОВ КУРТЕВ
Адвокатска колегия - Силистра
гр.Силистра, ул.”Стефан Караджа” 19, ет.1, офис 1
моб.:0888 655236


адв. ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
Адвокатска колегия - Силистра
гр.Силистра, ул.” Илия Блъсков ” 7
моб.:0887 781806


адв. ГИНКА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА
Адвокатска колегия - Силистра
гр.Силистра, ул."Стефан Караджа " 19, ет.2, кантора 2
моб.: 0888 374808


адв. СТОЯН МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ
Адвокатска колегия - Силистра
гр. Силистра, ул.”Отец Паисий ” 33
моб.: 0888 262058