адв. РАДИНА ИЛИЕВА ДОБРЕВА- ПРЕДСЕДАТЕЛ
Адвокатска колегия - Силистра
гр.Силистра, ул." Христо Ботев " №2, ет.3, офис 6
моб.: 0888 745 968


адв. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ПАПАЗОВ
Адвокатска колегия - Силистра
гр.Силистра, ул.”Стефан Караджа” №19, ет.3, кантора 12
моб.:0888 388 736


адв. МАРИЯ СТЕФАНОВА ТОПАЛОВА
Адвокатска колегия - Силистра
гр.Силистра, ул.”София” №20
моб.: 0889 407 362