Основни членове

адв. СНЕЖИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ
Адвокатска колегия - Силистра
гр.Силистра, ул.”Стефан Караджа” N:19, ет.3, кантора 15
моб.: 0898 508500


адв. НИКОЛАЙ ДИМОВ ДИМИТРОВ - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
Адвокатска колегия - Силистра
гр.Силистра, ул.”Илия Блъсков” 1-А
моб.: 0888 773574


адв. МАРИН ДРАГАНОВ МАРИНОВ - СЕКРЕТАР
Адвокатска колегия - Силистра
гр.Силистра, ул."Симеон Велики" 46
тел:086 820800; моб.:0888 817835


адв. ВАЛЕРИ ТОДОРОВ ВЕЛИКОВ
Адвокатска колегия - Силистра
гр.Силистра,ул.”Стефан Караджа” 19, ет.3, кантора 9
моб.: 0887 516036


адв. ДИМЧО СТЕФАНОВ КЬОСЕВ
Адвокатска колегия - Силистра
гр.Силистра, ул."Христо Ботев" 2, ет.2, офис 6
тел.:086 822001 ; моб.: 0888 255649


Резервни членове

адв. ДРАГОМИР ВАЛЕНТИНОВ ЧЕРНИВ
Адвокатска колегия - Силистра
гр.Силистра, ул.”Драгоман” 11, вх.А, ет.1, ап.1
моб.:0888 436894


адв. СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ЕНЕВА-ДОЙЧЕВА
Адвокатска колегия - Силистра
гр.Силистра, ул.”Христо Ботев” 2, офис 5
моб. 0878 835617